Today, business intelligence solutions have a quite important and popular place in order to make healthy forward-looking decisions and to get ahead in the analytical competition. Deep exploration of data, combined with smart technologies, helps companies quickly shape their futures while taking them to the next level. Topics such as marketing campaigns, consumer loyalty and retention, new financial opportunities and operational efficiency are just some of the benefits of business intelligence. Trending applications in business intelligence are for these benefits to reach the maximum point. …


Bugün iş zekası yazılımları, üst düzey yöneticilerden pazarlamacılara; stratejistlerden araştırma uzmanlarına kısacası herkes için self-servis raporlama sunarak herkesin kendi analitik içgörülerine ulaşmasını sağlar. Bu araçlar, verilerinizi görselleştirerek somut ve yararlı fikirlere ulaşmanıza olanak tanır. İş zekası ile müşteri ihtiyaçlarına hızlıca yanıt verebilir; rekabette fiyatlarınızı rahatlıkla yönetebilirsiniz. İşte tüm bunlar, iş zekasının her sektörde konumlandırılmasını açıkça ortaya koyar.

Farklı sektörlerdeki iş zekası uygulamalarının kullanımlarını daha iyi anlamak adına eğitim, perakende, üretim, insan kaynakları, finans, sigorta, sağlık, enerji, ulaşım gibi sektörler için hazırlanan aşağıdaki panoları (dashboard) inceleyebilirsiniz.

Eğitim Sektörü

Günümüzde bir çok eğitim kurumu, iş zekasının faydalarını stratejik kararlar vermeye yönelik olarak…


Business intelligence is data management processes that enable organizations to make more accurate decisions about the future by collecting past and present time data and transforming these data into meaningful information with the help of various software. Business analytics is a business planning that enables organizastions to discover their performance by optimizing business processes with solutions such as predictive modelling and optimization. The main purpose of business intelligence and business analytics is to provide improvement for all departments by increasing the access of companies to their own data and accordingly it is to increase their profitability.

Companies can use the…

Melis Turkoglu

Tableau Qualified Associate | Tableau Trainer | Qlik Sense Trainer | melisturkoglu.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store