Her Sektör için İş Zekası

Melis Turkoglu
5 min readDec 13, 2020

Bugün iş zekası yazılımları, üst düzey yöneticilerden pazarlamacılara; stratejistlerden araştırma uzmanlarına kısacası herkes için self-servis raporlama sunarak herkesin kendi analitik içgörülerine ulaşmasını sağlar. Bu araçlar, verilerinizi görselleştirerek somut ve yararlı fikirlere ulaşmanıza olanak tanır. İş zekası ile müşteri ihtiyaçlarına hızlıca yanıt verebilir; rekabette fiyatlarınızı rahatlıkla yönetebilirsiniz. İşte tüm bunlar, iş zekasının her sektörde konumlandırılmasını açıkça ortaya koyar.

Farklı sektörlerdeki iş zekası uygulamalarının kullanımlarını daha iyi anlamak adına eğitim, perakende, üretim, insan kaynakları, finans, sigorta, sağlık, enerji, ulaşım gibi sektörler için hazırlanan aşağıdaki panoları (dashboard) inceleyebilirsiniz.

Eğitim Sektörü

Günümüzde bir çok eğitim kurumu, iş zekasının faydalarını stratejik kararlar vermeye yönelik olarak kullanmaktadır. Başta lise ve üniversite olmak üzere öğrenci öğrenimi için finansal ve yönetimsel ilerlemenin takip ve analiz edilmesi gerekir. Eğitim alanında kullanılan iş zekası; müfredatı geliştirme, öğrenim kalitesini arttırma, eğitim masraflarını yönetme ve uygulamalı öğrenmeyi sağlama gibi konuları hedef alır. Eğitim analitiği; self-servis raporlama, basitleştirilmiş analiz, devamlı operasyonel iyileştirmeler yoluyla kurumsal performansınızın optimize edilmesini sağlar. Bu uygulamalar, araştırma ve öğrenmeyi desteklemek için fakültelerde öğrenciler arasında da yaygınlaştırılabilir. Böylece öğrenciler, kullanımı kolay bir ortamda ileri analizlerini kolayca yaparak araştırma çalışmalarını dünyanın her yerindeki yüksek lisans öğrencileriyle, araştırma görevlileriyle ve fakülte çalışanlarıyla paylaşabilir.

Perakende

Envanter ve tedarik zinciri süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek isteyen her firma, iş zekası yazılımlarına yatırım yapar. Böylece firmalar, ölçütlere dayalı karar alırken hem zamandan tasarruf eder hem de iç verimliliği artırır.

Perakende sektöründeki şirketler; doğru müşteriye, mağazacılığa, promosyonlara ve tedarik zinciri verilerinin doğru gruplar ile paylaşımına ihtiyaç duyar. Uygun bir iş analizi platformu ile tüm bu süreçler kolaylıkla izlenerek yönetilebilir.

Üretim

Üretim sektörü, veri yoğunluğu en fazla olan sektörlerden biridir. Üretime özgü veri zenginliği göz önüne alındığında imalat işinde üretilen büyük miktarda verinin, üretim esnekliğini arttırabileceği düşünülebilir. Bu nedenle, üretici firmalar operasyonel verimliliği ve kaliteyi yükseltmek için iş zekası uygulamalarıyla çalışmayı sürdürürler. Bu uygulamalar ile üretim performansı ve makinelerin çalışma süresi izlenerek üretimde rahatlıkla bilinçli kararlar verilebilir.

Bir imalat şirketinin faaliyetlerine göz atın:

İnsan Kaynakları

İyi bir yönetimin arkasında bilinçli ve etkin kararlar bulunur. Doğru iş zekası çözümü, departmanlar arasında dağıtımın yapılmasına, kullanıcıların kolayca etkinleştirilmesine, içeriğin merkezi olarak yönetilmesine ve güvenlik görevlerinin yerine getirilmesine olanak tanır. İş zekası ile çalışanların yaş, eğitim, departman, unvan, performans gibi bilgileri analiz edilerek genel bir resim oluşması sağlanır. Ayrıca insan kaynakları, kurumsal sosyal sorumluluğu sağlamak için de bu uygulamalardan faydalanabilir.

İşe alımları optimize etmeyi sağlayan bir iş zekası aracı, insan kaynakları süreçlerinin açıklığa kavuşmasını sağlar.

Finans

Tüketiciyle yüz yüze olan diğer endüstriler gibi bankalar ve finansal kurumlar da; müşteriler hakkında tek görüş oluşturmak, yeni müşteriler çekmek, mevcut müşterilere daha iyi hizmet vermek ve müşterileri elde tutmak için iş zekasına ihtiyaç duyar.

Analitik çözümler ile müşteri karlılığı, pazarlama etkinliği, risk yönetimi, kredi süreci ve performansı gibi konuların başarılı bir şekilde ele alınması sağlanır.

Sigorta

Rekabet gücü oldukça yüksek olan bir endüstride, sigorta şirketlerinin de kurumsal performans ile ilgili bütüncül bir bakış açısı elde etmek adına sağlam iç görülere sahip olması gerekir. Bu da iş zekası çözümleri ile mümkündür.

Sigorta sektöründe büyük miktarda üretilen, toplanan ve depolanan veriler söz konusudur. Bu veriler; riskleri değerlendirmek, daha uygun fiyatlar belirlemek, bireysel müşteri ve iş anlayışını arttırmak için kullanılır.

Sağlık

Sağlık kuruluşlarında üretilen verilerin karmaşıklığının artması ile birlikte karar verme yeteneğinin desteklenmesi gerekir. Hastane ve diğer tüm sağlık kuruluşları, hasta bakımı ve memnuniyeti, iş gücü dağılımı, klinik operasyonlar, hekimlerin ve hemşirelerin günlük uygulamaları ve yönetimi gibi konularda bilgi edinmek için modern iş zekası yazılımlarına ihtiyaç duyar.

İş zekası uygulamaları ile sağlık sektöründe yaygın olarak görünen bir çok zorluk ele alınarak yaşam kalitesi arttırılır.

Enerji

Enerji sektöründeki şirketler, yatırımlarını optimize etmek için kritik kararlar alırken akıllı iş zekası çözümlerinden faydalanırlar. Enerji endüstrisindeki verinin temel hedefleri; ekonomik büyüme, çevreyi koruma, enerji tüketimini azaltma ve enerji verimliliğini arttırmaktır. Veri analizi, geleceğimizi korumanın ayrılmaz bir parçası olan yenilenebilir enerji kaynakları bulmak için de kullanılabilir.

Analitik çözümler ile elektrik kesintileri, enerji üretimi ve tüketimi gibi veriler gerektiğinde gerçek zamanlı analiz edilerek risklerin en aza indirgenmesi sağlanır. Böylece herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında çözüme hızlıca ulaşılabilir.

Ulaşım

Ulaşım sektörü de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi daha iyi hizmet vermek adına iş zekası uygulamalarından yararlanan sektörlerden biridir.

Ulaşım sektöründe iş zekası panoları, şirketlerin tüm kritik görev ölçümleri hakkında gerçek zamanlı bilgi vererek performanslarını daha iyi analiz etmelerine yardımcı olur. Bu bilgiler ışığında, kilometre başına maliyet azaltılarak teslimatlar iyileştirilir ve rota planlaması yapılır. Ayrıca ulaşım geçiş analizleri, gelir takibi ve yönetimi, seyahat faaliyetleri, ulaştırma ekipmanı harcamaları ve ceza kontrolü gibi pek çok konu rahatlıkla detaylandırılarak raporlanabilir.

İş zekasını öğrenmek ve bu alanda ilerlemek için içerisinde başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar konu anlatımları bulunan melisturkoglu.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Youtube’taki Tableau ve Qlik Sense derslerini takip etmek için youtube.com/melisturkoglu kanalına abone olabilirsiniz.

--

--

Melis Turkoglu

Tableau Qualified Associate | Tableau Trainer | Qlik Sense Trainer | melisturkoglu.com